Sie sind hier: Startseite Network Displaced Persons Research DP mokslinių tyrinėjimų tinklas

DP mokslinių tyrinėjimų tinklas

 

Nuo 2011 metų tarptautinis ekspertų tinklas siekia sustiprinti istorikų susidomėjimą DP (vadinamųjų „dipukų“) moksliniais tyrinėjimais. Ši mokslinė iniciatyva buvo pradėta vykdyti seminaro „DP tyrinėjimų dimensijos“ metu, kuris buvo organizuotas 2011 metais Slubicės mieste Lenkijoje. 2013 metų balandžio mėn. buvo suorganizuotas antrasis šios tematikos seminaras „DP tyrinėjimų dimensijos II“, kuris įvyko Akademiezentrum Sankelmark prie Flensburgo.


Šiuo metu šios grupės nariai tiria daugybę įvairių ir labai skirtingų temų. Tokią tyrimų srities įvairovę lemia pats DP terminas, kuris buvo sukurtas Sąjungininkų Antrojo pasaulinio karo metais. Po DP terminu glūdi daugybės žmonių likimai bei įvairiausių tautybių istorijos. Tyrimų sritys:

 • Kritinės reflekcijos apie DP terminą (lietuvių istoriografijoje nėra nusistovėjusio vieno termino, galimi vertimai: „dipukai“; „išvietintieji asmenys“; „tremtiniai“ ir kt.)
 • Atskirų DP tautybių grupių tyrimai
 • Atskirų DP stovyklų istorijos
 • DP santykiai su okupacinėmis valdžiomis bei tarptautinėmis pagalbos organizacijomis
 • DP santykiai su pokarine vokiečių visuomene
 • Repatrijantų likimai
 • DP tyrinėjimai Prancūzijos okupacinėj zonoj; iki šiol moksliškai mažai tyrinėta tema
 • Vadinamųjų „heimatlose Ausländer“ (liet. užsieniečių, praradusių tėvynę) integracija į Vokietijos visuomenę po 1950 metų
 • DP tyrinėjimai už Vakarų Vokietijos okupacinės zonos ribų, pvz. Danijoje, Austrijoje, Argentinoje ir kt.
 • Išeivių, buvusių DP, ivairių organizacijų susikūrimo ir veiklos istorijos visame pasaulyje tyrinėjimas
 • DP stovyklose gyvenusių vaikų ir jaunuolių likimai
 • DP mokslų ir mokslo įstaigų tyrimai (studentai, mokslininkai ir kt.)
 • DP sinagogų architektūros istorijos tyrinėjimai
 • Buvusių DP meninė saviraiška ir asmeninis santykis su savo pačių praeitimi
 • DP reprezentacija filmuose
 • DP temos sklaidos strategijos viešoje erdvėje
 • DP temos įtraukimas į mokyklų ir universitetų programas


Šis tyrinėtojų tinklas, siekdamas vystyti DP tyrinėjimų sritį, planuoja tolimesnius seminarus bei rūpinasi būsimų ir įvykusių konferencijų pranešimų viešu publikavimu.

 


DP tyrinėtojų tinklas yra patalpintas Bonos universiteto Rytų Europos istorijos fakulteto puslapyje. Šiame fakultete yra organizuojami mokomieji seminarai ir projektai NS rėžimo priverstinių darbų istorijos tematika bei DP tyrinėjimų srityje. Šis fakultetas taip pat parėmė konferencijos „DP tyrinėjimų dimensijos II“ organizavimą. Todėl tokia institucinė parama suteikia palankų pagrindą tolimesnei mokslinei tyrėjų grupės veiklai.

 

Vertimas: Gintarė Malinauskaitė

Artikelaktionen