Sie sind hier: Startseite Network Displaced Persons Research Maapagulaste uurimise võrgustik

Maapagulaste uurimise võrgustik

2011. aastal loodud maapagulaste (inglise keeles displaced person) ja põgenike temaatika uurijaid koondav rahvusvaheline võrgustik seab oma eesmärgiks pöörata veelgi enam tähelepanu maapagulaste ja põgenike teema uurimisele. Esimeseks ürituseks oli 2011. aasta novembris Poolas Słubices toimunud seminar "Maapagulaste uurimise erinevad dimensioonid", millele järgnes aprillis 2013 Flensburgis Sankelmargis konverents "Maapagulaste uurimise erinevad dimensioonid II". Loodud võrgustikuga on aja jooksul liitunud uusi liikmeid.

Teise maailmasõja ajal kasutusele võetud mõiste "maapagulane" (DP) hõlmab mitmetest eri rahvustest inimesi. Sama mitmekesised kui on aja jooksul mõistele antud tähendused, on ka võrgustiku liikmete poolt püstitatud uurimisküsimused ja – teemad:

 

 • Diskussioon maapagulase mõiste ümber
 • Erinevatest rahvustest maapagulaste kogukondade uurimine
 • Konkreetsete DP-laagrite uurimine
 • Maapagulaste suhted rahvusvaheliste põgenikeorganisatsioonide ja okupatsioonivõimudega
 • Maapagulaste suhted kohaliku elanikkonnaga sõjajärgsel Saksamaal
 • Repatrieeritute saatused
 • Seni vähe uuritud Saksamaa Prantsuse okupatsioonitsooni temaatika
 • "Kodumaata välismaalaste" integratsioon Saksamaa Liitvabariiki alates 1950datest aastatest
 • Väljaspool Saksamaad asunud maapagulaste uurimine näiteks Austrias, Taanis, Argentinas
 • Immigrantide organisatsioonide ajalugude uurimine kõikjal maailmas
 • Maapagulastest laste ja noorte uurimine
 • Maapagulastest üliõpilaste ja teadlaste saatuste uurimine
 • DP sünagoodide arhitektuuriajalugu
 • Maapagulase käekäigu uurimine ja maapagulaste temaatika kujutamine kunstis
 • Maapagulaste elu kajastavad filmid
 • Maapagulaste teema käsitlemise strateegiad avalikkuses
 • Maapagulaste integratsioon koolides ja ülikoolides

 

Võrgustikul on plaanis tulevikus korraldada avalikkusele kui ka uurijatele suunatud seminare, konverentse ning anda välja temaatilisi, värskeid uurimistulemusi kajastavaid publikatsioone.


"Maapagulaste uurimise võrgustik" kodulehekülge majutab Bonni Ülikooli idaeuroopa ajaloo osakond. Juba varem on idaeuroopa osakond tegelenud sunnitöölaagrite asukaid ja maapagulasi käsitlevate projektidega ning viinud läbi vastavasisulist õppetööd. Lisaks oli Bonni ülikooli idaeuroopa ajaloo osakond "Maapagulaste uurimise erinevad dimensioonid II" konverentsi korraldajaks ja toetajaks. Sellest tulenevalt on osakonnal otsene seos võrgustikuga ja hea meel edasisest koostööst.

 

Tõlge: Kaja Kumer-Haukanõmm / Aivar Jürgenson

Artikelaktionen